Pages

Analiza i ocjena stanja pomorskoputničkog prometa u Europi
Analiza i ocjena stanja pomorskoputničkog prometa u Europi
Klara Jukica
U ovom se radu analizira pomorskoputnički promet, a poseban značaj je stavljen na analizu linijskih i kružnih putovanja. Pomorskoputnički promet ima veliku ulogu u razvoju turizma u cijeloj Europi, međutim, linijski pomorskoputnički promet osim turističke važnosti ima i poseban značaj u povezivanju otoka sa kopnom i otoka međusobno. Zato su otočani ovisni upravo o tim pomorskoputničkim linijama. Za razliku od linijskog prometa, kružna putovanja baziraju se na luksuzu, razonodi,...
Analiza i ocjena stanja putničkog prometa morskih luka Republike Hrvatske
Analiza i ocjena stanja putničkog prometa morskih luka Republike Hrvatske
Anja Matovina
U radu sustavno su analizirane morske luke za putnički promet koje djeluju na području Republike Hrvatske s posebnim naglaskom na linijski promet, specijalizirani za što kvalitetnije povezivanje otočnog stanovništva s kopnenim, te dinamičnost kruzing turizma uključujući sve popularniji nautički turizam, uvršten u elitni turizam s visokim ekonomskim učincima. U daljnjem tekstu, kroz statističke podatke, definirano je postojeće stanje putničkog prometa morskih luka : Rijeke,...
Analiza i ocjena stanja svjetskog tankerskog brodarstva
Analiza i ocjena stanja svjetskog tankerskog brodarstva
Ivana Zugan
Predmet istraživanja ovoga završnog rada je stanje tankerskog brodarstva na svjetskom tržištu, pomorsko tržište, kretanje vozarina te segmentacija tankerskog brodarstva. Također, analizira se kretanje cijena „crnoga zlata“ kroz povijest pa sve do danas i struktura naftne industrije. Trenutno jedino tržište tankerskog brodarstva ima pozitivan trend kretanje cijena i razvoj strukture tankerske mornarice. Brodarstvo se još dijeli na tržište linijskog i tržište slobodnog...
Analiza i perspektive razvoja luka nautičkog turizma na otocima Primorsko-goranske županije
Analiza i perspektive razvoja luka nautičkog turizma na otocima Primorsko-goranske županije
Mattea Rukonić
Nautički turizam je posebna grana turizma koja svoju djelatnost temelji na uporabi plovila i infrastrukturi sportsko-rekreacijskih organizacija. Glavna aktivnost nautičkog turizma je krstarenje, ali pobornike te grane turizma privlače i druge aktivnosti, poput aktivnog odmora i rekreacije. Ova vrsta turizma je i najrašireniji oblik turističke rekreacije najčešće u službi elitnog turizma. Ovim radom navest će se luke nautičkog turizma, njihova podjela, opis i djelatnost marina...
Analiza i principi poslovanja konkurentnih logističkih operatora
Analiza i principi poslovanja konkurentnih logističkih operatora
Vlatka Mašić
Procesom globalizacije dolazi do velikih promjena u logistici i logističkim procesima, što se može vidjeti transformacijom klasičnog špediterskog operatora u logističkog špediterskog operatora. Do toga dolazi zbog sve veće potrebe konkurentnog poslovanja na tržištu. Logistički špediterski operator je čimbenik koji uspješno dizajnira i optimizira logističku mrežu koja je sve više integrirana u globalni gospodarski sustav te je najvažniji subjekt provedbe procesa koji uz...
Analiza i razvojne tendencije hrvatskih morskih luka kao odredišta za kružna putovanja
Analiza i razvojne tendencije hrvatskih morskih luka kao odredišta za kružna putovanja
Lara Crnković
U ovom radu se obrađuje tema kružnih putovanja i morskih luka Republike Hrvatske za kružna putovanja. Kružna putovanja su industrija koja je u stalnom rastu i njegovo tržište je izrazito profitabilno i popularno. Ovakva vrsta industrije povezuje turizam i pomorski prijevoz putnika. Cilj putovanja nije prijevoz putnika od točke A do točke B, već doživljaj destinacije i pripadajuća atraktivna ponuda sadržaja na brodu tijekom plovidbe. Turizam kružnih putovanja u Hrvatskoj se...
Analiza i razvojne tendencije linijskog pomorsko-putničkog prometa u zemljama Mediterana
Analiza i razvojne tendencije linijskog pomorsko-putničkog prometa u zemljama Mediterana
Ana Marija Vukić
Linijski pomorsko-putnički promet od velike je važnosti za gotovo sve europske zemlje, neovisno o regijama u kojima se nalaze. Linijski putnički promet koriste u najvećoj mjeri stanovnici otoka i udaljenih krajeva pojedinih zemalja, a u sezoni taj promet raste zbog turista koji na ovaj jeftin način putuju do krajnjeg odredišta. Problem linijskom putničkom prometu stvara sve veća pojavnost i dominantnost zračnog prometa, čije cijene neprestano padaju s pojavnom niskobudžetnih...
Analiza i razvojne tendencije linijskog prometa na primjeru Jadrolijine
Analiza i razvojne tendencije linijskog prometa na primjeru Jadrolijine
Sara Benić
U ovom radu se analiziraju i utvrđuju bitni pojmovi vezani za pomorski linijski prijevoz u Hrvatskoj, s fokusom na Jadroliniju – najvećeg državnog brodara. Prikazuje se snažna interakcija prometa i turizma, te njihov utjecaj na cjelokupno gospodarstvo. Značenje pomorskog linijskog prijevoza razmotreno je i s aspekta povezivanja otoka i kopna, kao dio sustava koji utječe na funkcioniranje gospodarskog i društvenog života na otocima. Također postavlja se pitanje projekcije budućega...
Analiza jezičnih značajki brodarskih ugovora na engleskom jeziku
Analiza jezičnih značajki brodarskih ugovora na engleskom jeziku
Petra Živković
Pravni tekstovi predstavljaju izazov prilikom njihove analize. Stručnjaci koji proučavaju pravne tekstove na engleskom jeziku upoznati su sa svim zamkama koje on donosi. U pomorstvu, pravni dokumenti, najčešće su napisani u obliku tipskog obrasca kako bi olakšali iščitavanje teksta osobama koje ga na dnevnoj bazi koriste. U ovom radu cilj je istaknuti i razjasniti obilježja brodarskih pravnih tekstova na primjeru čarter partije GENCON.
Analiza kriterija koji utječu na odabir ekovozila
Analiza kriterija koji utječu na odabir ekovozila
Anesa Muminović
Ljudi su se uvijek oslanjali na prijevoz za prelazak s jednog mjesta na drugo. S rastućim ekološkim problemima poput globalnog zatopljenja, rasta razine mora, smanjenja ozonskog omotača te gubitka sirovina nafte, automobilska se industrija počela razvijati tako da pruža zelenija prijevozna sredstva i bori se za očuvanje okoliša te budućnosti planete. Usvajanjem ekoloških vozila nudi se ključno rješenje za smanjenje ekoloških problema koje je uzrokovalo korištenje prijevoznih...
Analiza luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Analiza luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Nikolina Jovičić
Nautički turizam, kao jedan od specifičnih oblika turizma, od velikog je značaja, ponajviše u Europi, točnije Mediteranu, ali i u Republici Hrvatskoj. Kao oblik rekreacije, sporta i razonode, luke nautičkog turizma imaju veliki utjecaj na razvitak gospodarstva neke zemlje, u ovom slučaju, Hrvatske. O kojoj god da se vrsti luke nautičkog turizma radi, važno je kroz određene strateške i akcijske planove odrediti mjere i ciljeve kojima će se poticati ulaganje u infrastrukturu,...
Analiza lučkih korisnika i pružatelja usluga
Analiza lučkih korisnika i pružatelja usluga
Sabina Balić
Luka je složeni prometni sustav koji djeluje u vremenskom i prostornom okviru. Prema svojoj namjeni luke se mogu podijeliti na putničke i teretne, što određuje daljnji smjer razvijanja djelatnosti koji će se odvijati u luci. Svaka luka ovisno o svojim uslugama i prostoru djelovanja ima svoje korisnike i pružatelje usluga. Pružatelji usluga svakim danom nude nove mogućnosti krajnjim korisnicima. Korisnici pak biraju najpovoljnije usluge ovisno o cijeni i brzini rada. Mjerenje...

Pages