Pages

Analiza dobivanja pozicije broda različitim metodama astronomske navigacije
Analiza dobivanja pozicije broda različitim metodama astronomske navigacije
Sven Paravić
U ovom radu će glavna tema biti o pozicioniranju broda pomoću raznih metoda astronomske navigacije. Astronomska navigacija je sama po sebi najstarija metoda dobivanja pozicije broda, a i danas se te metode koriste ali u puno manjoj mjeri nego prije. U uvodnom i prvom dijelu će se pričati o povijesti, tj. kako je došlo do pozicioniranja broda pomoću nebeskih tijela te o astronomskoj stajnici gdje slijede i prve metode pozicioniranja broda. U drugom dijelu će se navoditi o detaljima...
Analiza flote putničkih brodova za kružna putovanja
Analiza flote putničkih brodova za kružna putovanja
Josip Grgurić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza funkcioniranja sustava redova čekanja na parkiralištu ''Delta''
Analiza funkcioniranja sustava redova čekanja na parkiralištu ''Delta''
Beata Pindulić
Promet motornih vozila u današnje vrijeme postao je nezaobilazan čimbenik u našoj svakodnevici. Sukladno tome javlja se i potreba za parkiranjem. Kako bi se osigurao prostor za parkiranje vozila izgrađena su parkirališta i garaže te je na taj način stvorena nova djelatnost koja se bavi naplatom parkiranja na parkiralištima. Kako bi se osigurali uvjeti za ovu djelatnost ulazi i izlazi na parkiralištima su zatvoreni rampama koje omogućuju kontrolu nad vozilima koja ulaze u ili...
Analiza i efikasnost inteligentnih transportnih sustava
Analiza i efikasnost inteligentnih transportnih sustava
Vivian Županović
Razvojem tehnologije i povećanjem prometa u svijetu, dolazi sve veća potreba za izgradnjom boljih i kvalitetnijih prometnica koje će bolje odgovarati potrebama današnjeg stanovništva. Dosadašnje prometnice nemaju dovoljan kapacitet niti su dovoljno razvijene kako bi dobro opsluživale. Integracijom inteligentnih transportnih sustava i izgradnjom novih prometnica uvelike se olakšava današnje korištenje cestovnog prometa. Inteligentni transportni sustavi su vrlo komplicirani sustavi...
Analiza i implementacija sustava upravljanja kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša u brodarskom menadžmentu
Analiza i implementacija sustava upravljanja kvalitetom, sigurnošću i zaštitom okoliša u brodarskom menadžmentu
Matea Rupčić
U svom povijesnom razvitku morsko brodarstvo je prošlo mnogobrojne promjene mijenjajući u različitim razvojnim fazama svoje oblike i uloge. Promjene u brodarstvu utjecale su na obavljanje djelatnosti brojnih subjekata kao što su: morske luke, pomorski agenti, otpremnici i drugi. Unatoč velikom tehnološkom napretku morsko se brodarstvo i dalje suočava s problemom sigurnosti i zaštite okoliša što uvjetuje implementaciju sve većeg broja međunarodnih normi te donošenje izmijenjenih...
Analiza i ocjena prometne potražnje za uslugama ACI marine Opatija
Analiza i ocjena prometne potražnje za uslugama ACI marine Opatija
Dorotea Pešutić
Nautički turizam je privukao veliku pažnju u cijelom svijetu pa se može smatrati jednom od temeljnih turističkih djelatnosti. Ideja o proučavanju toga fenomena je proizašla iz važnosti toga segmenta turizma. Jedan od oblika nautičkog turizma je pojava ACI marina koja predstavlja krajnji domet nautičko-turističke ponude jer u svom sastavu ima čitav niz različito povezanih atraktivnih i uslužnih elemenata za sudionike nautičkog turizma. ACI marina Opatija se ističe kvalitetom i...
Analiza i ocjena stanja Luke Rijeka d.d.
Analiza i ocjena stanja Luke Rijeka d.d.
Matija Žburin
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je analiza i stanje luke Rijeka d.d., u kojoj se obuhvatilo sve usluge koje luka Rijeka pruža svojim korisnicima te kakvo je financijsko stanje poslovanja same luke. Kao pouzdani poslovni partner luka Rijeka se redovito prilagođava potrebama klijenata pruža usluge u pomorskom prometu, lučke usluge i usluge skladištenja. Ovaj rad je podijeljen na nekoliko poglavlja. U uvodnom dijelu razradilo se što je luka, koje usluge luka Rijeka d.d. pruža...
Analiza i ocjena stanja linijskog putničkog brodarstva u Republici Hrvatskoj
Analiza i ocjena stanja linijskog putničkog brodarstva u Republici Hrvatskoj
Romina Lazić
Linijsko putničko brodarstvo karakterizira prijevoz putnika, tereta i vozila na unaprijed utvrđenim linijama, prema objavljenom redu plovidbe i utvrđenom cjeniku. Linijsko putničko brodarstvo čine klasični putnički brodovi, Ro-Ro putnički brodovi i brodovi velikih brzina. Linijsko putničko brodarstvo zbog svoje uloge u razvoju gospodarstva te turizma i života na otocima od posebnog je državnog interesa. Najznačajniji brodar u Republici Hrvatskoj, s 85,0 % udjela u ukupnom...
Analiza i ocjena stanja pomorsko-putničkog prometa morskih luka u RH
Analiza i ocjena stanja pomorsko-putničkog prometa morskih luka u RH
Ksenija Čović
Rad obrađuje problem pomorsko putničkog prometa u morskim lukama Republike Hrvatske, kao i stanje pomorsko putničkih luka u kojima se odvija spomenuti tip prometa. Posebna pozornost posvetit će se na obalni linijski prijevoz s obzirom na njegovu vaţnost u povezivanju kopna i obale te kruţna putovanja koja zbog svoje atraktivnosti svakim danom postavljaju nove rekorde u broju korisnika. Zbog utjecaja luka na razvoj prometa, analizirat će se stanje glavnih pomorsko putničkih luka i...

Pages