Pages

Akutna stanja na brodu
Akutna stanja na brodu
Benedikt Prpić
Akutna medicinska stanja se mogu pojaviti kod bilo koje osobe u bilo kojem trenutku. Pomorcima je otežana okolnost što se nalaze na brodu i medicinska pomoć će im biti pružena od drugih članova posade, a ne od liječnika. U program obrazovanja pomoraca uključena je pomorska medicina kako bi u slučaju pojave akutnih stanja i bolesti na brodu članovi posade znali što trebaju učiniti. U ovom radu autor navodi koje su to akutne bolesti i kako se liječe, na koji način pomorci...
Akutna stanja na brodu
Akutna stanja na brodu
Ivo Juričević
Rad ne sadrži sažetak.
Allocation machanisms as the backbone of the public sector development
Allocation machanisms as the backbone of the public sector development
Petar Ćurić
In this master thesis, an introduction is made with the subject of institutions, explaining the core definition of institutions their role in today's society, separation of formal and informal institutions, and the fields of study. After defining institutions next is game theory and its role in allocation, through prisoner dilemma games, chicken games and assurance games. Flowed by defining and analysing allocation and the object of allocation, namely being goods, and the mechanisms that are...
Alternativni izvori energije
Alternativni izvori energije
Marko Strabić
Alternativni izvori energije su važni zbog njihovog manjeg utjecaja na okoliš. Energija valova je jedan oblik alternativnih izvora energije koja ima velik potencijal. Postoje različiti sustavi iskorištavanja energije valova za proizvodnju električne energije. Većina sustava je u eksperimentalnoj fazi zbog kompliciranog postupka i visokih troškova razvoja sustava.
Alternativni pogon na vodik
Alternativni pogon na vodik
Gianluca Ciceran
U današnje vrijeme pronalazak i korištenje alternativnih goriva postaje sve veća potreba zbog onečišćenja zraka i okoliša te cjelokupnog ekosustava zbog prekomjernog korištenja fosilnih goriva. Korištenjem alternativnih goriva nastoje se ukloniti korištenje fosilnih goriva koje štete ozonskom omotaču i dovodi, pored ostalog do globalnog zatopljenja planete. U ovom završnom radu obrađena je tema nekih od alternativnih goriva s posebnim naglaskom na vodik kao jednim od...
Alternativni pogoni vozila
Alternativni pogoni vozila
Vanna Vidotto
Rad ne sadrži sažetak.
Ambalažiranje i pakiranje u funkciji distribucije roba u kopnenom prometu
Ambalažiranje i pakiranje u funkciji distribucije roba u kopnenom prometu
Dora Šepić
U radu se opisuje ambalažiranje i pakiranje robe u kopnenom prometu. Opisuje se ambalaža te funkcije i upravljanje ambalažom, zatim slijedi opis vrsti ambalaža, njene funkcije i trajnost, što će sve odgovoriti na pitanje da li ambalaža prodaje proizvod. Također se opisuje i pakiranje, vrste pakiranja i zatvaranje. Navedeni su razni čimbenici i rizici oštećenja roba u prometu. Na kraju, na temelju provedenog istraživanja i prikupljenih podataka napravljen je case study, te se daje...
Analitički proračun kontejnerskog terminala luke Koper
Analitički proračun kontejnerskog terminala luke Koper
Simon Teofilović
U diplomskom radu pod nazivom „Analitički proračun kontejnerskog terminala luke Koper“ opisani su luka Koper, njezina povijest i razvoj, infrastruktura, povezanost s pročeljem i zaleđem te temeljne značajke kontejnerizacije. Uvodno poglavlje naznačuje svrhu i cilj istraživanja rada, metode korištene pri istraživanju te je opisana struktura rada. U četvrtom poglavlju rada osvrt je dan na tehnički aspekt luke Koper te se u tom poglavlju opisuje i glavna tema ovog rada, a to je...
Analiza Ro-Ro prometa u Republici Hrvatskoj
Analiza Ro-Ro prometa u Republici Hrvatskoj
Andrea Kauzlarić
Pomorski promet najvažnija je pomorska djelatnost koja omogućuje globalno gospodarsko povezivanje, dok je turizam jedna od najznačajnijih gospodarstvenih aktivnosti Hrvatske. S namjerom da se iznesu sve relevantne činjenice i spoznaje, u ovome se radu analizira predmet Ro-Ro prometa u Republici Hrvatskoj, odnosno prikazat će se svi čimbenici pomorsko-putničkog prometa, a posebice na prostoru Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske te Zadarske županije. Prema regijama najveće...
Analiza brodarskog ugovora na putovanje
Analiza brodarskog ugovora na putovanje
Antonia Grgić
Istraživanjem i analizom brodarskog ugovora na putovanje, nastojale su se prepoznati i definirati njegove najbitnije sastavnice i elementi. Osim bitnih elemenata proučeno je hrvatsko zakonodavstvo, kao i međunarodne konvencije i organizacije koje su u korelaciji sa ovim ugovorom. Pomoću deskriptivne metode korištene u ovom radu rasvijetlio se način izvršavanja ovog ugovora uzimajući u obzir samo njegove najvažnije odrednice iz razloga što je gotovo nemoguće ukomponirati sve...
Analiza brodarskog ugovora na vrijeme
Analiza brodarskog ugovora na vrijeme
Carolina Kauzlarić
Rad ne sadrži sažetak.

Pages